tui khi cach nhiet

0988.177.298
TÔN OPP CÁCH NHIỆT

Tôn PE/OPP

Tôn OPP cách nhiệt chống nóng là dạng tôn sóng vuông cao 25mm, được dán lên lớp cách nhiệt Oriented Polypropylene, độ dày của lớp OPP này thường có độ dày 2mm....

TÔN OPP CÁCH NHIỆT

Tôn OPP cách nhiệt chống nóng là dạng tôn sóng vuông cao 25mm, được dán lên lớp cách nhiệt Oriented Polypropylene, độ dày của lớp OPP này thường có độ dày 2mm....